REFERENCE

PZ Karviná

Investor připravuje dané území pro výstavbu průmyslového, logistického a administrativního areálu.
gal_19nnn.jpg_product_product_product_product_product_product_product_product_product_product_product_product_product_product_

Description
Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení řešila rozšíření stávající PZ v Karviné - Starém Městě o podnikatelský areál. Jedná se o projekt pro administrativní budovu, výrobní a skladovací haly. V 1. fázi výstavby o ploše cca 12.000 m2. Naše společnost řešila demontáže a přeložky stávajících sítí, návrh nových kabelových sítí VN 22 kV, nových trafostanic 22/0,4kV, rozvody NN, VO a slaboproudé rozvody. Lokalita navazuje na stávající průmyslovou zónu.  
Investor:

 madt bohemia s.r.o.

Generální projektant: ARPIK OSTRAVA s.r.o.
Projekční práce: 2008 - 2009
Zpracovaná dokumentace: dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace ke stavebnímu povolení
Stav:  příprava dalšího stupně PD
 
         
 

 

 

KONTAKT


ELEKTRO-PROJEKCE S.R.O.

1. máje 670/128
Ostrava Vítkovice
703 00


IČ: 27788695

DIČ: CZ27788695

C 51833 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě

BÚ: 1856545379 / 0800

DS: miv3n2c

 

 
         

 

© 2008-2015 elektro-projekce.cz | by w22.cz All Rights Reserved.