REFERENCE

PZ Hrušov

Na území městské části Hrušov jsme se podíleli na třech zakázkách: na přípravě nové průmyslové zóny, rozšíření skládky TKO, řešení přeložek sítí VN celého dotčeného území.
1pz_hruskovice3.jpg_product

Description

Jedná se o přípravu území o rozloze cca 42 ha pro výstavbu lehkého průmyslu, logistiky a administrativních objektů.  

Naše společnost zpracovala pro řešené území:
• návrh koridorů pro připojení na VVN
• návrh územní rezervy pro trafostanici 110/22 kV
• Kabelové rozvody VN, NN a VO
• Trafostanici pro napojení nových technických zařízení v území
• Trafostanici pro napojení stávajících objektů v území

 
Investor: Statutární město Ostrava
Generální projektant: HYDROPROJEKT CZ a.s.
Projekční práce: 2009 - 2010
Zpracovaná dokumentace: dokumentace pro územní rozhodnutí
Stav: rozpracovaný projekt

Rozšíření skládky TKO v Ostravě-Hrušově:

Jedná se o přípravu území pro rozšíření skládky komunálního odpadu v návaznosti na stávající skládku.  

Naše společnost zpracovala pro řešené území: 
• Přípojku VN a trafostanici 22/04kV pro napájení objektů
• Kabelové rozvody NN
• VO komunikací skládky

 
Investor: OZO Ostrava s.r.o.
Generální projektant: OSA Projekt s.r.o.
Projekční práce: 2009 - 2010
Zpracovaná dokumentace: dokumentace pro územní rozhodnutí
Stav: rozpracovaný projekt

Přeložky vrchního vedení VN:

Naše společnost zpracovala demontáže a přeložky vrchního vedení VN celého řešeného území v délce  3km. Jedná se o atypické řešení - území bude v místech přeložek zvednuto o 3,5m proti výšce původního terénu, přičemž k navýšení dojde až po realizaci přeložky.  
Investor: Statutární město Ostrava
Generální projektant: ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.
Projekční práce: 2009 - 2010
Zpracovaná dokumentace: dokumentace pro územní rozhodnutí
Stav: rozpracovaný projekt

 

 
         
 

 

 

KONTAKT


ELEKTRO-PROJEKCE S.R.O.

1. máje 670/128
Ostrava Vítkovice
703 00


IČ: 27788695

DIČ: CZ27788695

C 51833 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě

BÚ: 1856545379 / 0800

DS: miv3n2c

 

 
         

 

© 2008-2015 elektro-projekce.cz | by w22.cz All Rights Reserved.