REFERENCE

Dukla Industrial Park

Investor připravuje dané území po ukončení hornické činnosti dolu Dukla. Dokumentace řeší napojení lokality na inženýrskou a dopravní infrastrukturu.
gal_19nnn.jpg_product_product_product_product_product_product_product_product_product_product_product_product_product_product_

Thumbnail 1
http://elektro-projekce.cz/images/stories/virtuemart/product/resized/20140313_002-edit.jpg
http://elektro-projekce.cz/images/stories/virtuemart/product/resized/20140313_010-edit.jpg
http://elektro-projekce.cz/images/stories/virtuemart/product/resized/20140313_012-edit.jpg
Description
Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení řešila možnost využití daného území po bývalém dolu Dukla pro výstavbu zóny lehkého průmyslu, administrativních objektů, případně logistiky. Naše společnost řešila demontáže a přeložky stávajících sítí VN, VO, NN a SLP. Dále návrh nových kabelových sítí VN 22 kV, nových trafostanic 22/0,4kV, úpravy ve stávajících TS (přechod z hladiny 6kV na hladinu 22kV), úpravy ve stávající rozvodně VN trafostanice 110/22 kV Dukla, rozvody NN, VO a slaboproudé rozvody. Území bude v budoucnu významné pro rozvoj průmyslu Havířova.  
Investor: Dukla Industrial Park, s.r.o.
Generální projektant: OSA projekt s.r.o. , Ostrava
Projekční práce: 2009
Zpracovaná dokumentace: dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace ke stavebnímu povolení
Stav:  realizováno

 

 
         
 

 

 

KONTAKT


ELEKTRO-PROJEKCE S.R.O.

1. máje 670/128
Ostrava Vítkovice
703 00


IČ: 27788695

DIČ: CZ27788695

C 51833 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě

BÚ: 1856545379 / 0800

DS: miv3n2c

 

 
         

 

© 2008-2015 elektro-projekce.cz | by w22.cz All Rights Reserved.