REFERENCE

Energetická studie

Studie energetické náročnosti rozvoje města Ostravy.
gal_19nnn.jpg_product

Description

Naše společnost zpracovala pro území statutárního města Ostravy:

 
Objednatel: Staturární město Ostrava
Generální projektant: ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.
Projekční práce: 2009
Zpracovaná dokumentace: Studie proveditelnosti
Stav: dokončena studie
 

1. Současný stav a výhled
• zmapování současného stavu energetických zdrojů na území města Ostravy, kapacity
a možnosti rozšíření, výkonové rezervy
• zapracování současných plánů (projektů) ČEZ Distribuce do zdrojů a sítí města

 

  2. Analýza
• analýza ÚP, popis záměrů, výpočty předpokládaných potřeb energie
• vyhodnocení pokrytí plánovaných ploch současnými zdroji a plánovanými investicemi 
ČEZU (nalezení slabých míst), návrh na posílení nových zdrojů a přenosových cest
• odhad cenové náročnosti na dobudování systému, doporučení etapizace 
• požadavky na změny územního plánu
 
         
 

 

 

KONTAKT


ELEKTRO-PROJEKCE S.R.O.

1. máje 670/128
Ostrava Vítkovice
703 00


IČ: 27788695

DIČ: CZ27788695

C 51833 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě

BÚ: 1856545379 / 0800

DS: miv3n2c

 

 
         

 

© 2008-2015 elektro-projekce.cz | by w22.cz All Rights Reserved.