REFERENCE

Vedení VN z rozvodny Fifejdy do rozvodny Nová Radnice

Investorem stavby je ČEZ Distribuce, a.s. Liniová stavba kabelového vedení VN 22 kVposílí stávající kapacitu DS v centru města.
gal_19nnn.jpg_product

Description
Dokumentace řeší navrhované liniové stavby bude sloužit pro přívod elektrické energie projektovaného objektu Jindřich Plaza a posílení rozvodů VN v centru města.Kabelové vedení VN 22kV propojí rozvodnu VN 22kV Fifejdy s předávací stanicí Jindřich Plaza (byla rovněž součástí projektu stavby) a končí v rozvodně VN 22 kV Nová Radnice. Kabelové vedení prochází hustě zastavěným územím města s velkým počtem podzemních inženýrských sítí.  
Investor: ČEZ Distribuce a.s.
Generální projektant: ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.
Projekční práce: 2008-2009
Zpracovaná dokumentace: dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace ke stavebnímu povolení a dokumentace pro provedení stavby
Stav:  realizováno

 

 
         
 

 

 

KONTAKT


ELEKTRO-PROJEKCE S.R.O.

1. máje 670/128
Ostrava Vítkovice
703 00


IČ: 27788695

DIČ: CZ27788695

C 51833 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě

BÚ: 1856545379 / 0800

DS: miv3n2c

 

 
         

 

© 2008-2015 elektro-projekce.cz | by w22.cz All Rights Reserved.