REFERENCE

Revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína

Předmětem projektu je zajistit bezpečný provoz „Hlučínského jezera“ jako vodního díla. Vlastní umožnění dalšího rozvoje a využití lokality bývalého dobývacího prostoru je řešeno objekty vytvářejícími odpovídající infrastrukturu ke sportovně-rekreačnímu využití daného místa.
V současné době je jezero využíváno převážně k rekreačnímu lovu ryb a část břehu jezera k rekreačním účelům. Zázemí rekreačního areálu dnes tvoří původní, v minulosti mírně upravené objekty bývalého těžebního areálu. Tyto objekty však jsou vzhledem k jejich původnímu účelu pro zázemí sportovních a rekreačních aktivit nevyhovující. Objekty jsou rovněž značně zchátralé – jejich intenzivní využívání během těžby a stáří výrazně ovlivnily jejich technický stav.
gal_19nnn.jpg_product

Description
Investor: Ministerstvo financí ČR
Generální projektant: VPÚ DECO Praha, a.s.
Projekční práce: 2011-2013
Objednatel: VPÚ DECO Praha, a.s.
Zpracovaná dokumentace:

Dokumentace k územnímu řízení
Dokumenatce ke stavebnímu povolení
Prováděcí dokumentace

Stav: Před realizací

Jedná se o stavbu značného rozsahu. projekt řeší 68 samostatných stavebních objektů, z toho naše společnost řešila 11 objektů: 

•    Přeložky vedení VN a NN ČEZ Distribuce, a.s.
•    Přeložky slaboproudých sítí
•    Rekonstrukce trafostanice
•    Areálové rozvody NN, SLP a VO

 
         
 

 

 

KONTAKT


ELEKTRO-PROJEKCE S.R.O.

1. máje 670/128
Ostrava Vítkovice
703 00


IČ: 27788695

DIČ: CZ27788695

C 51833 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě

BÚ: 1856545379 / 0800

DS: miv3n2c

 

 
         

 

© 2008-2015 elektro-projekce.cz | by w22.cz All Rights Reserved.