REFERENCE

Propojení transformoven v lokalitách Hrušov a Bezruč

Studie posuzuje možnost technického řešení a umístění stavby VVN 110 kV, kterou dojde k propojení nových plánovaných energetických zdrojů v území - transformoven 110/22 kV v lokalitách Bezruč, Hrušov a Nová Karolina
gal_19nnn.jpg_product_product_product_product_product_product_product_product_product_product_product_product_product_product_

Description
Obsah dokumentace byl dán požadavky investora stavby – ČEZ Distribuce, a.s. a smluvním vztahem s objednatelem projektové dokumentace – Statutárním městem Ostrava. Studie ve své samostatné části posuzuje, do jaké míry mohou být bariéry v území (přírodní, technické) stavbou ovlivněny.  
Investor: ČEZ Distribuce, a.s.
Objednatel: Statutární město Ostrava
Projekční práce: 2011
Zpracovaná dokumentace: Studie

 

 

 
         
 

 

 

KONTAKT


ELEKTRO-PROJEKCE S.R.O.

1. máje 670/128
Ostrava Vítkovice
703 00


IČ: 27788695

DIČ: CZ27788695

C 51833 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě

BÚ: 1856545379 / 0800

DS: miv3n2c

 

 
         

 

© 2008-2015 elektro-projekce.cz | by w22.cz All Rights Reserved.