REFERENCE

II. etapa výstavby Nová Karolina, VN,TS, NN,VO

Další etapa výstavby nové Ostravské čtvrti na území bývalé průmyslové výroby a těžby.
gal_19nnn.jpg_product_product_product_product_product_product_product_product_product_product_product_product_product_product_

Description

Naše firma zajišťuje kompletní projekt celého území z pohledu dodávky elektrické energie (VN, TS, NN, přeložky sávajících sítí) a doplnění veřejného osvětlení. Součástí přípravy dokumentace byla "Energetická studie území", zpracovaná na základě požadavku ČEZ Distribuce. Studie řešila další etapizaci výstavby území z hlediska provozovatele distribuční sítě.

Navržené objekty II. etapy doplňují bloky realizované v první etapě. Druhá etapa je tou, která doplňuje stávající strukturu kolem nového náměstí na Karolině, definuje charakter ulic, definuje veřejný a soukromý prostor, a s konečnou platností vymezuje (půdorysně i výškově) vlastní náměstí. Zároveň reaguje na záměr propojení městské části Vítkovic.

 
Investor: Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o.
Generální projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Projekční práce: 2012-2013
Zpracovaná dokumentace: dokumentace pro územní řízení
 
         
 

 

 

KONTAKT


ELEKTRO-PROJEKCE S.R.O.

1. máje 670/128
Ostrava Vítkovice
703 00


IČ: 27788695

DIČ: CZ27788695

C 51833 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě

BÚ: 1856545379 / 0800

DS: miv3n2c

 

 
         

 

© 2008-2015 elektro-projekce.cz | by w22.cz All Rights Reserved.