REFERENCE

Cyklostezky břeh Ostravice

Předmětem projektu je novostavba cyklistické stezky, rekonstrukce stávajících chodníků a jejich přeřešení na společnou nebo dělenou stezku pro chodce a cyklisty, vybudování nezpevněné komunikace v bermě řeky Ostravice, rekonstrukce parkovišť, vozovek, doplnění veřejného osvětlení, ochrana inženýrských sítí a další nutné konstrukce a technické doplňky.
gal_19nnn.jpg_product

Description
Stavba je vedená podél řek Odry a Ostravice v zastavěném i nezastavěném území města Ostravy. Stavba zasahuje do katastrálních území Petřkovice u Ostravy, Koblov, Hrušov, Muglinov, Slezská Ostrava, Moravská Ostrava, Vítkovice, Hrabůvka, Hrabová, Kunčičky a Kunčice nad Ostravicí.  
Investor: Statutární město Ostrava
Generální projektant: ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.
Projekční práce: 2011-2012
Zpracovaná dokumentace: Dokumentace pro územní řízení
Dokumentace pro stavební povolení
Dokumentace pro zadání a realizaci stavby
Stav: V realizaci

 

Naše firma pro investora zpracovala kompletní dodávku projektů v rozsahu:
 

•    Přeložky VN a NN ČEZ Distribuce, a.s.
•    Přeložky slaboproudých sítí různých vlastníků
•    Přeložky VO a návrh nového VO
•    Inženýrská činnost

 
         
 

 

 

KONTAKT


ELEKTRO-PROJEKCE S.R.O.

1. máje 670/128
Ostrava Vítkovice
703 00


IČ: 27788695

DIČ: CZ27788695

C 51833 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě

BÚ: 1856545379 / 0800

DS: miv3n2c

 

 
         

 

© 2008-2015 elektro-projekce.cz | by w22.cz All Rights Reserved.