Společnost ELEKTRO - PROJEKCE s.r.o.

Vítejte

{introtext} {title}

{fulltext}

Společnost ELEKTRO - PROJEKCE s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti projekčních a inženýrských prací. Zabýváme se zejména oborem technického zabezpečení budov a návrhy distribuce elektrické energie. Spolupracujeme s řadou významných architektonických kanceláří v celé České republice.

DIVIZE SILNOPROUD

 
 

Do oboru činnosti této divize spadají veškeré projekční práce týkající se:

 

silnoproudých rozvodů, osvětlení a jeho ovládání (silově i datově), dieselagregátů a zdrojů nepřetržitého napájení, trafostanic a hlavních rozvoden VN, přípojek elektrické energie NN a VN (vrchní i kabelové), přeložky venkovních vedení VN a NN, venkovní osvětlení a jeho řízení.

 

 

 

 
 

DIVIZE SLABOPROUD

 
 

V oblasti slaboproudých systémů vám můžeme nabídnout přípravu projektové dokumentace pro:

 

• Elektronický protipožární systém + evakuační rozhlas
• Elektronický zabezpečovací systém
• Kamerový systém
• Strukturovanou kabeláž (pasivní i aktivní)
• Telefonní ústředny
• Docházkový a přístupový systém
• Vyvolávací systém
• Společnou televizní anténu
• Datové přípojky
• Rozvody a přeložky venkovních slaboproudých vedení

 

 

 

 
 
 

DIVIZE MĚŘENÍ A REGULACE

 
 

Projekce systému měření a regulace – Building Management System.

 

Navrhujeme kompletní řídicí systémy budov. Tyto systémy zahrnují řízení samostatných technologií vzduchotechniky, chlazení, vytápění, domovních předávacích stanic, zdrojů chladu, plynových kotelen, sběr dat z měření na médiích pro tyto technologie a pro spotřebu objektu, přenos dat do centrálních dispečinků, jejich skladování a vizualizace, dálkový přenos dat a dálkový přístup k vizualizacím přes webové rozhraní.

 

 

 

 
 

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

 
 

Mimo projektové činnosti vám můžeme nabídnout také zajištění:

 

• výběrové řízení na zhotovitele
• územní rozhodnutí
• stavební povolení
• technický dozor investora
• kolaudace staveb
• závěrečné vyhodnocení, vklad do katastru
• zajišťování majetkoprávních vztahů ve výstavbě (kupní smlouvy, věcná břemena, nájemní       smlouvy atp.)

 

 

 

 
 
 
 
         
 

 

 

KONTAKT


ELEKTRO-PROJEKCE S.R.O.

1. máje 670/128
Ostrava Vítkovice
703 00


IČ: 27788695

DIČ: CZ27788695

C 51833 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě

BÚ: 1856545379 / 0800

DS: miv3n2c

 

 
         

 

© 2008-2015 elektro-projekce.cz | by w22.cz All Rights Reserved.